SHU Hockey Tickets

 • 2019-2020 SHU HOCKEY SCHEDULE
 • Saturday Oct 5 v Uconn 7:05pm
 • Sunday Oct 6 v Simon Fraser 3:05pm (Exh;b;t;on game)
 • Friday Oct 18 v AIC 7:05pm
 • Friday Nov 1 v Air Force 6:05pm
 • Saturday Nov 2 v Air Force 1:05pm
 • Thursday Nov 7 v Holy Cross 7:05pm
 • Thursday Nov 21 v Holy Cross 7:05pm
 • Saturday Dec 7 v RMU 7:05pm
 • Saturday Dec 28 v Bentley 1:05pm
 • Sunday Dec 29 v Bentley 1:05pm
 • Friday Jan 17 v Canisius 6:05pm
 • Saturday Jan 18 v Canisius 1:05pm
 • Saturday Feb 15 v Niagara 1:05pm
 • Sunday Feb 16 v Niagara 1:05pm
 • Wednesday Feb 26 v AIC 7:05pm

Fairfield University Men's Basketball

Tuesday, November 2, 7:00 pm
Saturday, November 9, 1:00 pm
Wednesday, January 8, 7:00 pm
Tuesday, February 4, 7:00 pm